Handvest FEN

De leden van « France Espaces Naturistes »(FEN) verwelkomen op hun va-kantieterreinen alle naturisten met of zonder naturistenkaart* en staan achter de volgende punten aangaande naturisme, persoonlijke veiligheid en bescher-ming van het milieu.

Het aanmoedigen van een gezond naturisme, natuurlijk en familiaal.

 

Het blijk geven van tolerantie en het respecteren van de ander.

 

Het toezien op het respecteren van het naakt zijn met inbegrip en respect voor de jeugd.

 

Open staan voor personendie het naturisme willen ontdekken.

 

Het garanderen van rust voor de vakantieganger, terwijl er ook sportieve en culturele activiteiten georganiseerd worden voor diegenen die dat wensen.

 

Het verzekeren van een gevoel van veiligheid : voyeurisme en exhibitio-nisme worden absoluut niet getolereerd.

 

Het informeren van de vakantieganger over de mogelijkheden om het naturisme het gehele jaar uit te oefenen door uitleg te geven over de na-tionale en internationale organisaties : Clubs, verenigingen en federaties.

 

Het respecteren en behouden van de natuur, beschermen van het milieu door het bevorderen van verstandig gebruik van energie en water.

 

Het propmoten van toeeeristische en culturele bezienswaardigheden in de omgevingvanhet vakantieterrein

Version imprimable Version imprimable | Plan du site
© Camping Deveze

Site créé avec 1&1 IONOS MyWebsite.